top of page

GİZLİLİK KURALLARI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİM, WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLER

Değerli Müşterilerimiz, Üyelerimiz,

Gizlilik kurallarımız, ticari elektronik iletişimlerimiz, Web Sitesi Kullanım Koşullarımız, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Sitemizde üye/müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi ve kullanımı ile ticari elektronik iletişimlerin gizliliği, korunması, işlenmesi ve kullanımı ile diğer hususlarda aşağıda ilgili esasları belirtilen Gizlilik Kuralları, Politikası, Uygulama ve Kullanım Koşulları geçerlidir. Aysun Aktaş Not Just A Cuppa (“Not Just A Cuppa”) şirketi ve web sitemiz www.notjustacuppa.com (“Web Sitesi”).

Siz müşterilerimiz olarak size daha iyi hizmet verebilmek için bazı bilgilerinizi (isim, yaş, e-posta vb.) talep edebiliriz ve bu bilgileri bu doğrultuda tarafımıza iletmeniz sonucunda siz; bu bilgileri bizimle paylaşıyor.

Söz konusu bilgiler Not Just A Cuppa sunucularında toplanmakta ve Not Just A Cuppa bünyesinde sadece sezonluk kampanya faaliyetleri, müşteri profillerine özel promosyon aktivitelerinin oluşturulması ve spam gönderiminin engellenmesi amacıyla müşteri "sınıflandırma" işlemleri için işlenmekte ve kullanılmaktadır. postalar.

Not Just A Cuppa, üyelik formlarında istediği e-posta adresleri ve bilgiler dışındaki Web Sitesi'nin kullanımı sırasında izlediği ziyaretçi hareketlerini ve tercihlerini yorumlamaktadır. Kişisel veri niteliği taşımayan bu istatistiksel veriler Not Just A Cuppa müşterilerine daha özel ve verimli bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Not Just A Cuppa iş ortakları ile paylaşılabilecektir. 

Mobil cihazlar için sunulan Web Sitesi uygulamasının kullanıldığı durumlarda, üyelerin kişisel ve kişisel olmayan verileri, Departmanları da dahil olmak üzere Not Just A Cuppa ve anlaşmalı distribütörlerinin fiziki ve e-ticaret mağazalarına ilişkindir. bu departmanlardaki kuruluşlar ve web sitesi ziyaretlerine ve bu sitelerden alışverişlerine ilişkin konum verileri ile önizlemesi yapılan ürünler ve alışverişe konu olan ürün ve parasal tutar, uygun teknik Bluetooth ve kablosuz ile cihazlarından alınabilir. bu tür özellikler açıksa ağ bağlantıları ve Not Just A Cuppa müşterilerine daha özel ve verimli bir alışveriş deneyimi sunmak için Not Just A Cuppa iş ortaklarıyla paylaşılabilir. 

 

Not Just A Cuppa tarafından üyelerimiz ile kanunlara uygun olarak mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgileri, işlemler ve başvurular için özel teklifler, promosyonlar, reklamlar, iletişimler, satışlar sağlamak amacıyla sosyal, ticari ve diğer elektronik iletişimler gerçekleştirilebilir. cihazınızda özellikleri açık olması halinde SMS/kısa mesaj, anlık ileti, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta, faks, Bluetooth ve diğer kablosuz ağlar aracılığıyla pazarlama ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletilerin gönderilebileceği; üyemiz/müşterilerimiz.

Üyelere/Müşterilere bu bilgilerin verilmesi ve/veya iletişim, promosyon, kampanya ve reklamlar sonucunda herhangi bir ürün satın alınması halinde, söz konusu satın alma ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış hükümlerine tabi olacaktır. anılan her işlemde bildirilecek yasal prosedüre uygun olarak düzenlenecek sözleşme. 

Not Just A Cuppa, müşteri/üyelik formlarından topladığı bilgileri, üyenin/müşterinin onayı olmaksızın kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmaz, faaliyet dışı herhangi bir ticari amaçla kullanmaz ve satmaz.

Müşteri/Üye bilgileri, ancak zorunlu hallerde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ve usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde resmi makamlara açıklanabilecektir. _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_Müşteri/Üye'nin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri/Üye erişebilir ve sadece Müşteri/Üye tarafından değiştirilebilir. Bu bilgilere başkaları tarafından ulaşılması ve değiştirilmesi mümkün değildir.

 

Günlük e-posta gönderim listemizden herhangi bir zamanda çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların altında yer alan “üyelikten çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak tek tıkla üyelikten kolayca çıkabilirsiniz. Aynı şekilde Müşteriler/Üyeler, diğer iletişim kanallarından yapılan teslimatları iptal edebilirler. 

Ödeme sayfasında tarafınızdan talep edilen kredi kartı bilgileriniz, siz değerli müşterilerimizin/üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Not Just A Cuppa sunucularında veya hizmet verilen diğer kuruluşların sunucularında tutulmamaktadır. Bu sayede ödemeye yönelik olarak banka ile bilgisayarınız arasındaki tüm işlemler Not Just A Cuppa arayüzü üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Not Just A Cuppa.  tarafından hiçbir veri işlenmeyecek, toplanamayacak, işlenmeyecek veya kullanılmayacaktır.

 

Web Sitesi'nden erişilen diğer sitelerde, bu sitelerin gizlilik, güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işleme koşulları geçerli olacaktır. Reklam, banner ve içerik görmek amacıyla girilen web sitelerindeki bilgilerin veya başka herhangi bir amaçla kullanılmasından veya etik kurallardan dolayı doğabilecek ihtilaflardan, maddi veya manevi zarar ve kayıplardan Not Just A Cuppa hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. web sitelerinin gizlilik, güvenlik ilkeleri, hizmet kalitesi, kullanım koşulları ve diğer uygulamalar. Müşterilerin/Üyelerin elektronik iletişim yoluyla kendilerine iletilen bilgiler, promosyonlar ve reklamlar ile Siteden aldıkları bilgiler doğrultusunda alacakları kararlardan, uygulama ve sonuçlarından ve alacakları kararlardan Not Just A Cuppa sorumlu değildir. Web Sitesinden veya Web Sitesinde link verilen diğer sitelerden ve üyeler bu konuda sorumluluk üstlenirler.

Not Just A Cuppa'nın sözleşmesi gereği diğer üçüncü kişilere ait olanlar hariç olmak üzere, Web Sitesi'ndeki bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen kullanımına ilişkin tüm fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları.

 

Not Just A Cuppa, müşterilerine/üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarla ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlarda ve gerekli gördüğü hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, Not Just A Cuppa'nın Web Sitesi aracılığıyla veya diğer uygun yollarla duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

 

Not Just A Cuppa olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamındaki haklarınız ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin uygulamalarımız hakkında bilgi vermek isteriz.

Üye/müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, ticari elektronik iletişimlere ilişkin üyelik ve diğer hususlar ile ürün/hizmet satın alınması ve bilgi güncellemesi amacıyla Şirketimiz ve mobil uygulaması da dahil olmak üzere Web Sitesi'ne girilen bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. 

Verileriniz, müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve hizmetlerinden yararlanabilmeniz için sadece A Cuppa Değil Şirketimiz, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişi/kuruluşlar tarafından her türlü gereklilik veya zorunlu hallerde işlenebilecektir. ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmemesi kaydıyla, meşru menfaatiniz ve/veya satın aldığınız/ilgi gösterdiğiniz ürünlerle ilgili diğer imkanlar._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

Özel hayatın gizliliğinin korunması için gerekli tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kanuni tüm ilkelere uyulmak kaydıyla, alışverişleriniz, iletişim bilgileriniz ve diğer kişisel veya kişisel olmayan verileriniz her türlü gereklilik çerçevesinde veya zorunlu hallerde tarafından işlenebilecektir. Müşteri hizmetlerinden, tüketici haklarından ve diğer olanaklardan yararlanabilmeniz için Bir Kupa Değil Şirketimiz ile ortakları ve iş ortakları, halefleri, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ve bunların belirteceği 3. kişi/kuruluşlar satın aldığınız/ilgi gösterdiğiniz ürünlerle ilgili ve/veya meşru menfaatleriniz için, bunlara ilişkin ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerinizi yerine getirmek ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize halel getirmemek kaydıyla. Kanunen veya yukarıda sayılanların hem genel hem de özel ürün, hizmet ve fırsatların tarafınıza sunulması ve ürün-hizmet tanıtımları, reklamlar, iletişimler, özel teklifler ile ilgili olarak verilecek her türlü bilgi ve başvurular için, satış, pazarlama, alışveriş kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgi ve başvurular, kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında otomatik/otomatik olmayan provizyon, devir, yazılı/manyetik arşivlerde saklanmaya tabi tutulacaktır. öngörülen süreyi aşmamak üzere, saklama, koruma, kullanıma sunma, kullanma, güncellemeler, değişiklikler, birleştirme, yeniden düzenleme, sınıflandırma, açıklama, paylaşma ve aktarma (yerel - yurt dışı), iletme ve diğer işleme usulleri ve yasal olarak gerekli olduğunda, bazı başvurular için sırasıyla onayınız istenebilecektir.

Müşterilerimiz/Üyelerimiz diledikleri zaman belirtilen iletişim kanallarından Not Just A Cuppa'ya ulaşarak kişisel verilerini herhangi bir sebep göstermeksizin kullanmayı ve işlemeyi durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine bağlı olarak kişisel veri işlemleri azami yasal süre içinde durdurulacaktır.  Müşteri/Üye tarafından arzu edilmesi halinde kanunen tutulmasına izin verilenler dışındaki veriler veri kayıt sisteminden silinir veya anonim hale getirilir. Müşteri/Üye, arzu ettiği takdirde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin işlemleri ile ilgili olarak dilediği zaman Not Just A Cuppa'ya başvurabilir. Bu konudaki başvuru ve talepler yasal olarak azami süreler içinde yerine getirilecektir.

Adınız, soyadınız, rumuzunuz, yaşınız, cinsiyetiniz, medeni haliniz, yerleşim yeriniz, eğitim düzeyiniz, ilgi alanlarınız, alışveriş alışkanlıklarınız, tercihleriniz, zevkleriniz ve beğenileriniz, fatura içerikleri gibi kişisel verilerinizin toplanma yöntemine ilişkin bilgi verilmesinin yanı sıra, cep telefonu bilgileri, cihaz kodu, IP numarası ve adresi, e-posta adresi ve konum verileri ile bunların hukuki dayanakları, bu verilerin hangi amaçlarla ve kime işleneceği _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ve neden aktarılabileceğini, KVKK'nın 11. maddesi uyarınca tarafınızca sahip olunan haklara sahip olup olmadığınızı öğrenme, bilme ve bilgi talep etme hakkınız olduğunu bilginize sunarız. verilerin işlenip işlenmediği, işlenmişse buna ilişkin bilgiler, verilerin amacına uygun veya amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ve sayımda bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bu verilerin düzeltilmesini, kanuni şartlar ve usullere uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumun tarafınızca aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkına sahipsiniz. aktarılmış olup, ayrıca verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle uğrayacağınız zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Not Just A Cuppa'ya veri sorumlusu sıfatıyla tüm bu hususlarda başvuruda bulunabileceğinizi, tüm başvuru ve taleplerinizin yasal olarak azami süreler içinde yerine getirileceğini (istenmesi halinde verilerin silinmesi) veya yok edilmesi halinde, aynı talebin karşılanması ve amacın gerçekleştirilmesi amacıyla kimliğiniz anonim hale getirilebilecektir) ve kişisel verilerinizin işlenmesine kanunların izin verdiği ölçüde devam edilebilecektir. .

Kurabiye

Çerez, mevcut ve sonraki web sitesi ziyaretleriniz sırasında bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük bir metin dosyasıdır. Not Just A Cuppa olarak, ziyaretleriniz sırasında gezinimi kolaylaştırmak, müşterilerimize hizmet sunmak ve deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz.

Sitelerimizde genellikle 4 farklı çerez türü vardır: 

Google Analytics, Facebook ve Criteo gibi analiz araçlarında istatistiksel bilgi toplamak için üçüncü taraf tanımlama bilgileri kullanırız.  Hem kalıcı hem de geçici tanımlama bilgileri kullanırız (oturum tanımlama bilgileri) . Kalıcı çerezler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda 24 aya kadar saklanır.

Bağlantılar: www.notjustacuppa.com web sitesi, kontrolümüz altında olmayan diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerinin içeriği veya gizliliğinizin korunması konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmediğimizi beyan ederiz.

Çerezleri tarayıcınızı kullanarak bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan kolayca silebilirsiniz. Çerezlerin nasıl yönetileceği ve çerezlerin nasıl silineceği ile ilgili talimatlara tarayıcınızın Yardım menüsünden kolayca erişilebilir. Çerez ayarlarınızı tarayıcınız üzerinden değiştirebilir ve çerezleri devre dışı bırakmayı, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yeni bir çerez gönderildiğinde bildirim almayı seçebilirsiniz. Ancak çerezleri devre dışı bırakırsanız sitemizin tüm özelliklerinden yararlanamayacağınızı lütfen unutmayın. 

Her türlü soru ve bilgi talepleriniz için  lütfen bizimle iletişime geçiniz.

info@notjustacuppa.com 

AYSUN AKTAŞ SADECE BİR KUPA DEĞİL

Karakis Sokak 18 Beşiktaş/İstanbul/TÜRKİYE

bottom of page