top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - PARTIES 1.1 - SATICI

Title: Aysun Aktaş Sadece Bir Cuppa Değil

Adres: Dikilitaş Mah. Karakış Sok. 18 Beşiktaş, İstanbul, TÜRKİYE

E-posta: info@notjustacuppa.com 

1.2 – ALICI

Ad/Soyad/Unvan:  

Adres:

E-posta Adresi:

Telefon:  

MADDE 2 – KONU

2.1    The subject of this agreement is the determination of the rights and liabilities of the parties in ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6 Mart 2011 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarıncahttp://www.notjustacuppa.com ve aşağıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen.

2.2      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Sitede belirtilen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncellenene veya değiştirilene kadar geçerlidir.

 

MADDE 3 – ÜRÜN

Ürünlerin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, bedeni, vergiler dahil satış fiyatı ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir;

Ödeme şekli:

Teslimat adresi:

Teslimatçı:

 

Fatura adresi:

  

Nakliye ücreti:

TESLİMAT BİLGİSİ

Ad Soyad/Unvan

Adres:

Telefon:

E-posta:

 

 

FATURA DETAYLARI

Ad Soyad/Unvan

Adres:

 

Telefon:

E-posta:

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ALICI,   internet sitesinde bilgilendirildiğini beyan eder.http://www.notjustacuppa.comSözleşme konusu ürünün nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ön bilgiler ve "cayma" hakkının elektronik ortamda teyit edildiğini   .

4.2      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, sipariş edilen ürünlerin adresi, siparişi verilen ürünlerin nitelikleri, ürünlerin fiyatı ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde ettiğini teyit eder. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Türk Lirası vergi ve ödeme ve teslimat bilgileri dahil.

4.3      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Ürünün ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilmesi durumunda, bu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla sözleşme konusu ürün, ön bilgilerde belirtilen süre içinde ALICI'ya veya görevlendireceği kişi/kuruluşa teslim edilir. ALICI'nın adresinin uzaklığına bağlı olarak SATICI'ya ait internet sitesi.

4.5      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Kargo ücreti SATICI tarafından ödenir. SATICI, siparişi verilen ürünün teslimat aşamasında kargo firmasının karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle ALICI'ya teslim edilememesinden sorumlu tutulamaz.

4.6      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_SATICI, ürünün eksiksiz ve eksiksiz teslim edilmesinden sorumludur.

4.7      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ALICI'nın ürünü teslim aldığı anda kontrol etmesi, kargodan kaynaklı bir sorun tespit etmesi durumunda teslimi kabul etmemesi ve kargo görevlisine tutanak tutturması zorunludur. Aksi takdirde SATICI herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.8      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Sözleşmenin ifa süresi sona ermeden önce Satıcı, ALICI'nın bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması kaydıyla ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün sağlayabilir.

4.9       Sipariş konusu ürün veya hizmetin temininin imkansız hale gelmesi ve SATICI'nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, bu durum sözleşmeden doğan ifa süresi dolmadan ALICI'ya bildirilir ve toplam bedel 10 gün içinde iade edilir.

4.10     In the event the price of the product is ödeme yapılmaması veya banka tarafından iptal edilmemesi halinde SATICI teslimat yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.11     After the delivery of the product, in the İşlemin yapıldığı kredi kartının ait olduğu banka veya finans kuruluşunun herhangi bir nedenle ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde ALICI, ürünün kendisine ait olması şartıyla 3 gün içerisinde SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. ALICI'ya teslim edilmiştir. Bu durumda kargo ücreti ALICI'ya aittir. SATICI'nın ürün bedelinin takibi de dahil olmak üzere akdi ve kanuni her türlü hakkı saklıdır. SATICI, sevkiyatı aksatan olumsuz hava koşulları, nakliyenin kesintiye uğraması, deprem, sel, yangın gibi mücbir sebepler veya olağanüstü haller nedeniyle ürünü süresi içinde teslim edemezse durumu ALICI'ya bildirir. Bu durumda ALICI, siparişi iptal etmeyi, ürünü emsali ile değiştirmeyi ve/veya teslimat süresini engelleyici durum ortadan kalkana kadar ertelemeyi tercih edebilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ALICI'nın ödemiş olduğu tutarın tamamı 10 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarların iadesinin ALICI'nın hesaplarına yansıması tamamen bankanın işlem süreci ile ilgili olduğundan, SATICI'nın olası gecikmelere hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğini ve yaklaşık 2 ila 3 gün sürebileceğini ALICI kabul eder. SATICI tarafından ALICI'nın kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI'nın hesaplarına yansıtılması için haftalar.

4.12     Since the payment will be made with credit card, the SELLER cannot charge any default faiz.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1      In Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde ALICI, adresindeki kişi/kuruluşun ALICI'ya tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin bu süre içinde SATICI'ya yapılmış olması şarttır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve cayma hakkına ilişkin ilgili düzenlemeler saklıdır. Bu hakkın kullanılması halinde;

a) ALICI'ya veya 3. kişiye teslim edilen ürünün faturası;

b) box, iade edilen ürünlerin birlikte paketlenmesi.

5.2      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_İade edilen ürünün kargo ücreti ALICI tarafından karşılanır.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI BULUNMAYAN ÜRÜNLER

ALICI'nın istekleri ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış, niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan, kolay bozulabilecek veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI tarafından ambalajı açılmış olması kaydıyla, tarih geçebilir veya ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları veya bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler yapılabilir.

 

MADDE 7 – YETKİ ALANI

İşbu sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükmü ve ilgili mevzuat ile belirlenen değere kadar, Tüketici Hakem Heyeti ve ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı yer ile ALICI'nın yerleşim yeri Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikayet ve itirazlarını Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükmünce belirlenen parasal meblağlar dahilinde mal veya hizmetin satın alındığı veya yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemelerine iletebilir. 6502 sayılı ve ilgili yönetmelikler. Bu sözleşme ticari amaçlarla akdedilmiştir.

SATICI: Aysun Aktaş Sadece Bir Kupa Değil

bottom of page